9 May 2021

Nederlandse artsen en gezondheidswerkers dringen aan op naleving van de Eed van Hippocrates in Nicaragua

Nederlandse artsen en gezondheidswerkers die jarenlang de gezondheidszorg in Nicaragua steunden, dringen aan op het respecteren van de Eed van Hippocrates. In strijd met de alom gerespecteerde ethische code, heeft de Nicaraguaanse Minister van Volksgezondheid de afgelopen weken tenminste 200 artsen, verpleegkundigen en ander gezondheidspersoneel ontslagen. De reden voor hun ontslag is steeds dezelfde: het helpen van gewonden die zijn gevallen door het gewapend optreden van de Nicaraguaanse overheid tijdens de massale protesten tegen het beleid van de Nicaraguaanse regering.

De protesten begonnen  afgelopen april toen bezuinigingen op het sociale zekerheidsstelsel werden aangekondigd.  Sindsdien zijn ruim 400 doden gevallen en 2.000 mensen gewond geraakt ten gevolge van het optreden van politie en knokploegen van de regering. Door de autoriteiten is het personeel in de ziekenhuizen en gezondheidscentra verboden om slachtoffers van het geweld te verzorgen. In een brief roepen de voormalige ontwikkelingswerkers op tot het ongedaan maken van de ontslagen, zodat alle gewonden medische hulp kunnen krijgen.

(Vertaling uit het Spaans)

Aan de Nicaraguaanse autoriteiten van MINSA (Ministerie van Volksgezondheid)

Dr. Sonia Castro, Minister van Volksgezondheid van Nicaragua 

CC:

Gustavo Porras Cortés, Voorzitter van het Nicaraguaanse Nationaal Parlement en Secretaris-Generaal van vakbond van gezondheidswerkers FETSALUD;

Dr. Carissa F. Etienne, Directeur van de PAHO/WHO;

Dr René A.C.L. Héman, Voorzitter Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG). 

Nederland, 9 september 2018

Geachte Dr. Sonia Castro, 

Met grote bezorgdheid volgen wij de crisis die Nicaragua en haar bevolking in de afgelopen maanden doormaakt.  

Wij, artsen, paramedici en gezondheidswerkers, hebben als Nederlandse coöperanten in de loop van de afgelopen decennia in Nicaragua gewerkt. Wij hebben geholpen bij de vorming en uitvoering van het beleid van het Miniserie waar u heden leiding aan geeft, en wij hebben bijgedragen aan het realiseren van de internationale doelstellingen voor gezondheidszorg, met het doel de gezondheidstoestand van het Nicaraguaanse volk te verbeteren. 

Wij hebben begrepen dan een groot aantal artsen en gezondheidswerkers ontslagen is vanwege het verzorgen van gewonde demonstranten gedurende de vreedzame protesten in het land. Ook zijn ons berichten ter ore gekomen dat gewonde demonstranten geweigerd zijn bij de spoedeisende hulpafdelingen van openbare ziekenhuizen. In artikel 54 van de Grondwet van Nicaragua wordt het recht op vergadering, betoging en openbare mobilisatie in overeenstemming met de wet erkend. Bovendien, beschermt de Algemene Wet op Gezondheidszorg, die op 14 mei 2002 in uw land is aangenomen, het recht van eenieder om gezondheid te genieten, te behouden en te herstellen, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en rechtsregels. 

Iedere arts baseert zich in zijn of haar werk op de Hippocratische Eed, volgens welke standaard alle patiënten behandeld moeten worden, ongeacht hun godsdienst, politieke voorkeur of ras. Op basis van de Hippocratische Eed verplichten alle artsen zich tot het verlenen van eerste hulp aan eenieder die dat nodig heeft en wel onmiddellijk en onvoorwaardelijk. 

Het baart ons grote zorgen dat het recht van de gewonde demonstranten op medische verzorging wordt geschonden en dat de artsen die aan hun plicht voldoen om elke gewonde demonstrant te verzorgen, worden ontslagen. 

De Regering en haar overheidsinstellingen hebben de verplichting -ook in een crisis zoals die uw land doormaakt- om te garanderen en veilig te stellen dat alle artsen hun taken kunnen volbrengen/werkzaamheden kunnen uitvoeren en alle patiënten, zonder enige uitzondering, kunnen behandelen. 

Wij willen onze solidariteit betuigen met alle artsen die zijn ontslagen vanwege het voldoen aan hun norm om alle diegenen te verzorgen die dat nodig hebben. Zij zijn bij uitstek voorbeelden van mensen die ook in tijden van conflict en crisis volharden in hun toewijding aan patiënten. 

Wij vragen u om uw besluit te heroverwegen en de ontslagen artsen zo snel mogelijk terug te laten keren naar hun functies. 

Tot slot vertrouwen wij erop dat het Ministerie dat u leidt al het mogelijke in het werk zal stellen om eenieder die in uw land gezondheidszorg verleent te beschermen, opdat zij medische verzorging kunnen bieden aan eenieder die dat nodig heeft. 

Hoogachtend, 

Medische Steungroep Nicaragua medischegroepnica@gmail.com 

Ondergetekenden: 

Henneke Berkhout - asesora de salud publica, Haarlem (Holanda)

Hans Budde - pedíatra, Amsterdam (Holanda)

Monique Duyvestijn - nutricionista en atencion primaria de salud, Lochem (Holanda)

Anneke Gorter - médico y epidemiólogo, Roosendaal (Holanda)

Marian Hoexum - médico general, Leeuwarden (Holanda)

Marian Hoogerheide - médico general, Amsterdam (Holanda)

Els Jacobs - MPH, asesora de atención primaria de salud, Tilburg (Holanda)

Koos Jansen - médico general, Tilburg (Holanda)

Coby Jeninga - enfermera, asesora de atención primaria de salud, Hilversum (Holanda)

Adri Kemps - co-director Technomedic y asesor de MINSA, Haarlem (Holanda)

Wendy Koolhoven - enfermera, asesora de atención primaria de salud, Amsterdam (Holanda)

Margreet Kroesen - asesora de educación de salud, Amsterdam (Holanda)

Liesbeth Meuwissen - médico y epidemiólogo, Houten (Holanda)

Lander van Ommen, médico, asesor de salud, Amsterdam (Holanda)

José Pauw - psicóloga, administradora de salud, Utrecht (Holanda)

Syvla Saakes - asesora en trauma psíquico, Schiedam (Holanda)

Mareyca Verhage - asesora de medicina natural, Haarlem (Holanda)

Henk Verheul - fisioterapeuta, Lelystad (Holanda)

Peter de Vos - médico general, Vianen (Holanda)

Petra Wempe - médico general, Amsterdam (Holanda)

Charles Whitaker - epidemiólogo, Almere (Holanda)

Ingrid Zandt - asesora de salud publica, Haarlem (Holanda)

Soort artikel: 

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Image CAPTCHA
Vul de tekens uit bovenstaande afbeelding in.

Reageren