Ziek van TTIP

22.09.2015

De teksten van TTIP zijn top secret. Heeft dat een reden? Hoogstwaarschijnlijk vrezen de onderhandelaars dat eerlijkheid over de enorme gevolgen van hun handelsakkoord een grote schokgolf in Europa teweegbrengt. Vakbond FNV pleit dan ook voor openheid over de mogelijke gevolgen. Lot van Baaren uit het FNV-bestuur: “Met de informatie die we nu hebben lijken de gevolgen voor werknemers niet te overzien. Daarom zijn we vierkant tegen TTIP en andere handelsverdragen waarover de EU nu onderhandelt. Daarom voert de FNV actie.”

Als organisatie van werknemers kijkt de FNV vooral wat TTIP en de andere verdragen betekenen voor de positie van werknemers: voor de werkgelegenheid, voor de kwaliteit van het werk en voor belangrijke rechten van werknemers.

Verlies van echte banen

De voorstanders van TTIP houden vol dat het verdrag economische groei en banen zal opleveren. De FNV gelooft daar niets van. De rapporten waarop de voorstanders van TTIP zich baseren gaan uit van de meest positieve en onwaarschijnlijke scenario’s. De banen en groei zouden ook pas op langere termijn en over een langere periode gerealiseerd worden. Resultaten uit eerdere vrijhandelsverdragen als NAFTA maken duidelijk dat van die mooie beloftes helemaal niets waar wordt gemaakt, integendeel. En ook nu zijn er al andere onderzoeken die tot een veel negatiever beeld komen en waarin de verwachting wordt uitgesproken dat TTIP in Europa juist honderdduizenden banen zal kosten.

Het gaat de FNV niet alleen om het aantal banen maar vooral om de kwaliteit van de banen. Er zijn al veel te veel mensen - en met name jongeren - met tijdelijke contracten, kleine deeltijdbanen en nul-urencontracten. Kortom: pulpbanen. Deze werknemers hebben nauwelijks zekerheid over hun inkomen en werktijden, zij kunnen nu al nauwelijks een vakantie plannen, of een eigen huis kopen. De FNV vecht dan ook voor echte volwaardige banen waar mensen normaal van kunnen leven. En die echte banen zullen er door TTIP niet komen.

Verbod op kinderarbeid

Wat er wel dreigt te komen is een verslechtering van de werknemersrechten. De meest elementaire werknemersrechten zijn vastgelegd in verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). De Verenigde Staten hebben maar twee van de acht fundamentele ILO-verdragen getekend en de verdragen over vakbondsvrijheid en collectieve onderhandelingen worden in de VS ernstig geschonden. Werknemers in Amerikaanse bedrijven worden vaak ernstig onderbetaald en uitgebuit en kunnen vaak hun vakbondsrechten niet uitoefenen. Ook het verbod op kinderarbeid is in de VS slechter geregeld dan in Europa. Als Europese bedrijven waar die rechten beter beschermd zijn scherper met Amerikaanse bedrijven gaan concurreren is het gevaar groot dat er op al die punten een neerwaartse spiraal ontstaat en ook in Europa de werknemersrechten verslechteren.

Ziek van TTIP

Bedrijven willen onder gelijke voorwaarden zowel in Europa als in de VS kunnen opereren. Daarom willen ze dat wetten en regels gelijkgetrokken worden, of dat noodzakelijke verbeteringen over veilig en gezond werken in Europa worden tegengehouden. Dat zal leiden tot bijvoorbeeld minder strenge regels voor het werken met asbest, pesticiden en andere kankerverwekkende stoffen. Met als gevolg meer beroepsziekten. In feite is dit een stap terug in de tijd. Bedenk dat we de afgelopen decennia juist grote verbeteringen hebben gemaakt om werknemers tegen gevaarlijke stoffen te beschermen. Die afspraken zijn er niet zomaar gekomen, daar zit een enorme druk achter van de vakbonden. De FNV vindt dat we juist afspraken moeten maken om beroepsziekten nóg verder terug te dringen. Want het aantal werknemers dat ziek wordt van hun werk is nog altijd te hoog.

Geheim tribunaal voor multinationals

De FNV keert zich ook heel expliciet tegen ISDS (het zogenaamde Investor to State Dispute Settlement) dat zowel een onderdeel is van TTIP als het handelsverdrag CETA waarover de EU eerder al met Canada onderhandelde. ISDS kun je het best omschrijven als een soort geheim tribunaal waar buitenlandse multinationals hun zaakjes kunnen regelen. Grote bedrijven kunnen namelijk bij dit aparte arbitragesysteem een overheid aanklagen wanneer deze een besluit neemt waarvan het bedrijf schade ondervindt. Vervolgens kunnen bedrijven hoge schadeclaims indienen. Hiermee omzeilen zij dus democratische besluiten, die vastgelegd zijn in wetten, waarmee we bijvoorbeeld het milieu of werknemersrechten beschermen. Daarmee worden de democratie en de rechtsstaat ondermijnd. Het maakt ook duidelijk dat deze verdragen puur en alleen gericht zijn op de belangen van de grote multinationale bedrijven, die wat ons betreft toch al veel te veel macht hebben. Ergo: het gaat alleen om geld, geld, geld, en aan het eind van de rit zijn werknemers en de kleinere ondernemers de dupe.

Nee want

De FNV zegt dus nee tegen TTIP, CETA en TiSA want:
1. Er staan veel banen op het spel
2. TTIP lijkt een snelweg naar slechtere arbeidsomstandigheden en minder werknemersrechten
3. Het geheime tribunaal (ISDS) is ondemocratisch en bevoordeelt enkel de grote multinationals
4. Er zijn grote risico’s voor publieke dienstverlening, zoals zorg en onderwijs
5. Er is onvoldoende transparantie en democratische controle op inhoud en totstandkoming van deze verdragen.

Doe mee met onze acties!

Met 1,1 miljoen leden is de FNV een van de grootste organisaties van het land. En de FNV is ook internationaal georganiseerd en maakt samen met vakbonden en werknemers in andere landen van Europa en de Verenigde Staten een vuist tegen TTIP. Want niet alleen in Nederland zijn we de dupe van de hebzucht en het winstbejag van het grote geld. Ook in de rest van Europa en de VS zijn het de gewone burgers en werknemers die aan het kortste eind trekken. Omdat ze uiteindelijk voor minder kwaliteit meer gaan betalen en minder gaan verdienen of zelfs werkloos worden.

Via de FNV kunnen werknemers, mensen die werk zoeken, of hebben gewerkt, druk uitoefenen op beleidsmakers en werkgevers. Samen kunnen we ervoor zorgen dat er eerlijke beslissingen worden genomen.

Er zijn verschillende manieren waarop dat kan. In tientallen plaatselijke afdelingen en sectorgroepen van de FNV zijn inmiddels informatiebijeenkomsten over TTIP gehouden en de komende tijd zullen er nog veel meer volgen. Daarbij roept de FNV haar leden op om de internationale petitie STOP TTIP te ondersteunen en aan andere acties op sociale media zoals #TTIPalarm deel te nemen.

Ook wordt er door de FNV gelobbyd bij zowel nationale politici, Kabinet en Tweede Kamer als in Europa: Europese Commissie, en Europarlement. De samenwerking met de Europese en mondiale vakbeweging is op dit punt geïntensiveerd om gezamenlijk druk uit te oefenen zowel op de Europese als op de Amerikaanse politiek.

In de strijd tegen TTIP en de andere handelsverdragen wordt door de FNV samengewerkt met niet gouvernementele organisaties (NGO’s), waarbij wij ons als vakbeweging concentreren op vakbondsthema’s als werkgelegenheid en werknemersrechten, terwijl andere organisaties meer de nadruk leggen op aspecten als milieu, voedselveiligheid en de gevolgen voor kleinere ondernemers, boeren en de economie.

Daarbij gaan we ook, samen met andere organisaties de straat op om actie te voeren en een algemeen publiek voor te lichten over de gevaren van TTIP. Zo waren er al debatten en actiebijeenkomsten in verschillende steden. Er is een werkgroep van FNV-leden gevormd om deze activiteiten te coördineren, en mede uit te voeren. Daarin zitten actieve leden uit verschillende sectoren en uit vele delen van het land. Wil je hier aan meedoen sluit je dan aan bij de FNV en geef je op voor de werkgroep. Kijk op onze site voor meer informatie.

Dit artikel is overgenomen uit de tweede gratis TTIP krant. De hele krant is hier te downloaden. Papieren exemplaren van de krant zijn hier te bestellen, vermeld het aantal en het postadres. 

Soort artikel

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.