Home » News, Party organisations, Revolutionary Peoples Army

RPA – Politico-Militar Academy (PMA) sa South Central Mindanao Region Binuksan

13 April 2012 No Comment
Matapos ang Komperensyang Militar ng Komisyong Militar ng Rebolusyonaryong Partido ng Manggagawa – Mindanao ay inilunsad ang pagpapatuloy ng serbisyo ng Politico-Militar Academy noong Nobyembre 2010. Naatasang palakasin ang hukbong sandatahan ng mamamayan at political na pamumuno sa lahat ng elemento ng rebolusyonaryong hukbo.
Isang pagsasanay ang nailunsad sa Camp Cielo na may lampas 100 ang nagtapos mula sa iba’t-ibang sandatahang base ng RPA.
Ang South Central Mindanao na binubuo ng Bangsamoro, Lumad at Pilipinong mga mandirigma sa pangunguna ng Ancestral Domain Defence Unit (ADDU)ay minabuting ilunsad din ang isang pagsasanay at opisyal na buksan ang PMA-SCM upang tugunan ang panawagang ipalawak ang rebolusyonaryong base at sangkapan ng kakayahan ang mga pwersang military sa local, tribu, komunidad at rehiyon.


Ang Ancestral Domain Defence Unit
Ang Ancestral Domain Defence Unit (ADDU) ay iniluwal mula sa mapait na karanasan ng mga Katawhang Lumad sa Mindanao dahil sa patuloy na pagsasamantala sa kanila ng mga naghaharing uri sa lipunan. Hindi lingid sa ating kaalaman na kabahagi na ng kultura ng mga katutubo ang usaping depensa mula sa kanilang hanay laban sa mga mananakop, at nagsimula ito noon pang panahon ng sultanato at kolonisasyon hanggang sa naitatag ang republika.  Sa mga panahong ito natuto narin gumamit ang mga katutubo ng mga makabagong armas mula sa tradisyunal na gamit pandirigma tulad ng pana, sibat at itak. Pansamantala itong umalsa laban sa Gobyernong Komonwelt noong unang yugto ng 1900s sa pamamagitan ng kilusang Alangkat sa iilang katutubo sa Mindanao na may layuning depensahan ang tribo, kabilang na ang kanilang teritoryo upang hindi mapaloob sa bagong sistemang pinapairal ng gobyernong Komonwelt.
Sa kasalukuyan, bagaman nahati ang puwersa ng tribo sa tradisyunal at mainstream, marami parin ang mulat na mga Lumad ang nagpatuloy sa pakikibaka para sa Lupaing ninuno at karapatan sa Sariling Pagpapasya at ito ay sumanib sa iba pang rebolusyunaryong grupo, tulad ng ADDU na ngayon ay patuloy na nakipag – ugnayan Rebolusyunaryong Partido Manggagawa Mindanao – Revolutionary Peoples Army (RPMM-RPA) para sa malawakang pakikibaka tungo sa sosyalistang lipunan dahil natitiyak nito na hindi parin sapat ang mga batas na kumilala sa karapatan ng mga katutubo bagkus  nagpapatuloy parin ang kapitalista at naghaharing uri na sistema sa lipunan.
Sa mga panahong ito, ang ADDU ay patuloy na nagtatanim ng mga binhing sisibol upang ipagpatuloy ang nasimulang laban, kaya patuloy nitong pinapalakas ang kanyang hanay mula sa mababang unit sa ibat-ibang teritoryo nasasakupan nito at malaki din ang papel na nai-ambag ng mga Kadre nito at ang pamunuan ng RPA sa pagbibigay ng POL-MIL na pagsasanay. Kaya pagkatapos ng RPA General Training, sunud-sunod narin ang isinasagawang pagsasanay sa mga mababang unit bilang paghahanda at pagpapalakas ng usaping depensa.


Ang Politico-Militar Academy
Ito ang makinarya ng RPA na siyang mangangasiwa sa pagsasanay militar at political sa mga elemento ng rebolusyonaryong hukbo ng mamamayan. Ito rin ang siyang magpapatakbo sa konsolidasyong ideolohikal sa armado ng mamamayan.


Pagsasanay Militar ng ADDU-RPA
Taong 2011 –Isang pagsasanay military ang ikinasa ng  Ancestral Domain Defence Unit (ADDU) sa Camp Mingkugu, Mindanao.  Kasama sa pang militar na pagsasanay na ito ay ang mga KADRE bilang mga Trainors at ang mga Trainee ay nagmumula iba’t-ibang yunit mula sa ibat-ibat teritoryo ng Mindanao. Dinaluhan din ito ng mga piling representante mula sa iba pang linyang Gawain at mga lider mula sa mga komunidad kung saan doon kumikilos ang ADDU.  Ang pagsasanay na ito ay tumagal lamang sa loob ng mahigit 10 araw kung saan ito ay napaka basic training lamang kumpara sa regular nating general military training na umaabot ng ilang buwan. Ang unang 2 araw natin ay ang pagbibigay ng general orientation at pagsasagawa ng military exercise, drilling at manual of arms. Sa ikalawang limang araw, isinasagawa natin dito ang pagbibigay ng academic topic tulad ng Batayang Oryentasyong Militar at hinggil sa ibat-ibang tipo ng maniubra, positioning at marami pang iba. Sa ika tatlong limang araw naman, dito natin isi praktika pagmamaniubra, at war game. Nagkaroon din tayo ng familiarization at dismantling ng gamit. At paghuli, inilunsad natin ang pormal na pagtatapos ng naturang pagsasanay kung saan ay ikinatutuwa ng mga MASA. Iginawad natin sa mga Trainee ang kanilang Sertifiko kasabay ng kanilang panunumpa na pagsisilbihan ang kanilang MASA.
Ang armadong pagsasanay na ito, inilunsad dahil narin sa mga panawagan ng mga local na unit sa mga teritoryo na nangangailangan ng paghahanda laban sa mga landlord at ma-impluwensiyang politiko  na gustong sakupin at agawin ang lupain ng mga Lumad at mga magsasaka. Pinaghahandaan din natin ang iba pang armadong grupo dahil sa mga sunod-sunod na harassment at pagnanakaw ng kanilang mga alagang hayop sa kanilang lugar.
Layunin din ng isinagawang pagsasanay na ito upang sila ay mabigyan ng komprehensibong oryentasyong militar at upang madagdagan ang sapat na kaalaman kung papaano, saan at kelan gagamitin ito at maipapatupad ang POL-MIL na pamamaraan sa armadong pakikibaka.
Ito ay ang opisyal na pagbubukas ng Politico-Militar Academy ng RPA sa South Central Mindanao na pangunahing pangangasiwaan ng ADDU.
Kasunod ng pagsasanay na ito ay ang iba’t-ibang pagsasanay at gawaing konsoolidasyong political at ideolohikal ang naisagawa at isasagawa pa. Mula din sa pagsasanay na mga ito ay may mga bagong kadreng kusang lumahok at yumakap sa mga adhikain at Gawain ng ADDU-RPA at ng buong rebolusyonaryong oryentasyon nito na sila ring mga katuwang ngayon ng rebolusyonaryong hukbo sa syudad, kabayanan at kanayunan sa South Central Mindanao na rehiyon. Mas lumago at lumawak pa ang mga kadreng kumikilos bilang kabahagi ng mga yunit partisano, organisador, regular na hukbong mobile at mga reserbang katuwang na pwersa. Higit sa lahat ay ang patuloy na pagtanggap ng masa at ang pagtitiwalang ibinigay nito sa rebolusyonaryong organisasyon ang siyang higit na lakas ng kilusan.

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.