Klimaatverandering: een zaak van de vakbonden

De komende jaren zal ons werk flink veranderen door de dreigende  klimaatverandering. Of het lukt niet de klimaatverandering te  stoppen, of we nemen ons lot in eigen handen  en gaan over naar een economie die draait om duurzame in plaats van fossiele energie. Wij strijden voor eerlijke en groene banen voor iedereen en zoeken daar medestanders voor. Doe jij met ons mee? Lees hieronder meer over waarom we dat doen en hoe we het willen aanpakken.

Gevaarlijke klimaatverandering

De kans is heel groot dat  de opwarming van de aarde zal doorzetten tot ver boven de 2 graden. Dat  betekent dat we steeds vaker extreem weer zullen meemaken. De afgelopen jaren hebben bijvoorbeeld al tienduizenden mensen hun baan verloren in Bangladesh, de Filipijnen en de Verenigde Staten door stormen. Hoe meer opwarming, hoe vaker dit soort extreem weer. Hoe meer onze banen op het spel staan. Wereldwijd moet de landbouw zich drastisch aanpassen aan het steeds veranderende en instabiele klimaat. Het is de vraag of dat gaat lukken binnen het huidige geglobaliseerde en geïndustrialiseerde voedselsysteem. Waar gaat ons eten vandaan komen. Waar de grondstoffen die we maken en gebruiken?

Eerlijke Transitie

Wij willen die gevaarlijke klimaatverandering voorkomen nu het nog kan. Dat betekent dat de hele economie in de komende jaren flink moet afkicken van fossiele brandstoffen en dat we overschakelen op duurzame energie. Al onze sectoren gaan veranderen. Een uitdaging die ook geweldige kansen biedt. Groene energie, transport, bouw en industrie zijn bijvoorbeeld in Duitsland een enorme banenmotor. Wereldwijd kunnen er in de komende 20 jaar netto zo’n 60 miljoen groene banen bij komen. Dit moeten echte banen zijn, met zekerheid, respect en een fatsoenlijk inkomen. 

Wetenschap

Veel mensen vragen zich af hoe klimaatverandering werkt. De overgrote meerderheid van wetenschappers is het eens dat ons klimaat verandert. En dat dit komt door de uitstoot van bedrijven. Ontkenners zijn met name een klein clubje onderzoekers die veel geld krijgen van de olie-industrie en veel herrie maken. Dat bedrijven klimaatverandering veroorzaken betekent dus ook dat we de uitstoot kunnen stoppen om klimaatverandering flink af te remmen. Maar hoe langer we daarmee wachten, hoe groter de gevolgen van klimaatverandering.

Steun voor transitie

Mensen  willen dat  de oorzaken van klimaatverandering aangepakt worden. Volgens een wereldwijde enquête van ITUC, een overkoepelende vakbondsorganisatie waar ook de FNV lid van is, wil 73% van de ondervraagden dat hun overheid meer doet om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen aan banden te leggen. We weten dat de politiek pas beweegt als er genoeg druk van onderop is opgebouwd. Wij kunnen als leden van de vakbeweging de klimaatbeweging versterken met onze actie-ervaring en onze netwerken op veel werkvloeren. We kunnen ons ook organiseren om in december 2015 onze stem te laten horen als wereldleiders in Parijs een nieuw klimaatakkoord afsluiten. Onze boodschap? Eerlijke, groene banen voor iedereen!

Eerlijke, groene banen voor iedereen

Wij willen dat er een rechtvaardige, groene transitie plaatsvindt om de uitbuiting van werknemers en  onomkeerbare klimaatverandering met rampzalige gevolgen tegen te gaan.

Wat is hier voor nodig?

Voor een rechtvaardige klimaattransitie is er ambitieus klimaatbeleid nodig dat de voordelen van klimaatactie voor werknemers en hun gemeenschappen vergroot. De maatregelen die daarvoor nodig zijn zullen per sector en gemeenschap verschillen, maar de volgende elementen zijn in ieder geval noodzakelijk:

· In december 2015 moeten wereldleiders in Parijs een internationaal akkoord afsluiten dat een kans biedt klimaatverandering te beperken tot 2°C of minder

· Hiervoor moet ten minste een derde van alle olievoorraden, de helft van alle gasvoorraden, en 80% van de steenkolenvoorraden onder de grond blijven

· Nederland moet net als andere landen een ambitieuze nationale klimaatbijdrage opstellen tot aan in ieder geval 2030. Het huidige energie akkoord is onvoldoende

· Volgens ITUC is een hogere belasting op CO2-uitstoot nodig en onvermijdbaar. De extra energiekosten voor huishoudens en bedrijven moeten echter betaalbaar blijven en eerlijk worden verdeeld

· Werknemers moeten bij elke stap van de groene transitie worden betrokken

· Grootschalige investeringen in sectoren en technologieën met lage uitstoot van broeikasgassen en veel banen zijn dringend nodig

· Werkgelegenheid moet worden gewaarborgd; er moet altijd rekening gehouden worden met de sociale en werkgelegenheidsgevolgen van klimaatmaatregelen. We steunen het idee om bij de afbouw van de gasproductie in Groningen juist daar te investeren in groene werkgelegenheid.

· Er moet worden geïnvesteerd in het trainen en ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om nieuwe technologieën te ondersteunen

· Om te komen tot een effectief klimaatakkoord moeten vrijhandelsverdragen zoals TTIP worden gestopt. Op de huidige vrije wereldmarkt zijn arbeids- en milieunormen namelijk ondergeschikt.

· Tenslotte: We hebben een ander economisch model nodig dat de rechten en het welzijn van een ieder respecteert, en een veilige en gezonde planeet voor toekomstige generaties garandeert.

Word lid van onze werkgroep!

Om de eerlijke klimaattransitie meer te laten leven binnen de FNV willen  wij binnenkort een werkgroep op dit onderwerp starten. Meedoen en op de hoogte blijven? Vul het contactformulier in of stuur een mailtje naar: Patrick.vanKlink@ledenparlementfnv.nl

Meer informatie:

‘Climate Justice: There Are No Jobs on a dead planet’, een rapport van internationale vakbondsorganisatie ITUC, is hier te downloaden.

Dit is de tekst van een flyer die op de 1 mei manifestatie in Amsterdam werd uitgedeeld.

 

 

Soort artikel
Reactie van:

Atte Houtsma

do, 05/07/2015 - 15:47

Laten we ons bij ons werk houden, macht op de werkvloer en landelijke kampagnes Zorg, Banen en een goed inkomen. Hier hebben we al werk genoeg aan, We moeten ons niet versplinteren door ook nog het milieu aan te pakken, daar zijn andere organisaties voor, Laten we weer kolen winnen hier zat het radicale deel van de arbeidersklasse.

Reactie van:

P van klink

di, 05/19/2015 - 22:02

Onze werk als bond is echte banen en een goed inkomen. Juist niet in kolen, ook al hebben we zat. Juist in isolatie van woningen, werk in het opzetten van decentrale energievoorziening in plaats van grote kolencentrales....
Onze kinderen willen ook een toekomst. Onze oproep is juist gebaseerd op internationaal vakbondsbeleid van de ITUC hier in Nederland vorm te geven. Goede zorg, goed eten een goede baan en een goed inkomen zijn basisvoorwaarden. Democratie en een leefbare wereld horen daar ook bij.

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
pagetoptoptop