Pensioenakkoord: hier krijgen heel veel mensen spijt van

Bij het referendum van de FNV over een pensioenakkoord  met regering en werkgevers bracht 37% van de ruim 1 miljoen leden zijn of haar stem uit. Daarvan stemde 75% vóór dit akkoord en 25% tegen. Het akkoord wordt uitgevoerd. Daar krijgen nog heel veel mensen spijt van.

Voor ouderen pakt dit akkoord alleen goed uit als ze binnenkort de ‘bevroren’ AOW-leeftijd van 66 jaar en vier maanden bereiken. Ook daarna hebben ze nog enig voordeel door de tragere stijging van de AOW-leeftijd vergeleken met de huidige regeling. Maar 66 of 65 zijn nu volstrekt uit beeld.

Voor gepensioneerden dreigt een verdere aantasting van de koopkracht. Enkele fondsen zullen niet indexeren of zelfs korten, zoals voor de metaalsector en voor zorg en welzijn. Andere fondsen zullen misschien komend jaar nog wel indexeren, zoals het ABP, maar op 1 januari 2021 dreigen kortingen voor vrijwel alle pensioenfondsen. Dat is een gevolg van het advies van de Commissie Dijsselbloem om de rekenrente te verlagen. De regering en toezichthouder De Nederlandse Bank hebben al aangegeven Dijsselbloem te volgen.

Voor mensen in zware beroepen komt er een mogelijkheid drie jaar eerder te stoppen met werken zonder dat een boete wordt opgelegd. Echter, dat moet dan wel in een cao met de werkgever worden geregeld. De vergoeding mag niet meer dan € 19.000 per jaar  bedragen, daarboven blijft de boete van toepassing. Als het al lukt met de werkgever tot overeenstemming te komen, wordt dat een dure zaak.

Voor mensen van 33 tot 55 jaar dreigt een premieverhoging door de afschaffing van de doorsneesystematiek, terwijl ze tot 33 relatief veel premie hebben betaald. Om hun verlies te compenseren wordt een bedrag van 800 miljoen euro genoemd. Waar dat precies vandaan moet komen, is nog niet vastgesteld. Uit de  eigen pensioenpot?

Voor ZZP’ers is qua pensioen niets geregeld. Akkoord of geen akkoord, daar moet nog nader naar worden gekeken.

Voor jongeren lijkt de tragere verhoging van de AOW-leeftijd aantrekkelijk. Maar hoe jonger hoe groter de kans dat je een flinke tijd tot na je 65e moet doorwerken. Ook zou de afschaffing van de doorsneesystematiek tot lagere premies kunnen leiden. Echter, die afschaffing van die systematiek draagt een groot gevaar in zich, want:

Voor iedereen geldt dat de afschaffing van de doorsneesystematiek de bijl zet aan de wortel van het solidaire en collectieve pensioenstelsel. Het opent de weg naar ‘maatwerk’ en ‘individuele potjes’, naar een stelsel waar banken en verzekeraars op azen. De 1500 miljard euro in de huidige gezamenlijke pensioenpot is voor hen immers een aantrekkelijke buit. Zij zullen hun aandeel ten koste van de gepensioneerden zeker opeisen.

Al met al is er weinig reden om vrolijk te zijn over de instemming met het pensioenakkoord. Weliswaar zou afwijzing geen garantie zijn geweest voor een beter resultaat.  Maar dit akkoord markeert een nederlaag. Het is een capitulatie.  Een afwijzing had de mogelijkheid opengehouden voor een betere uitkomst. Dan was er wel nog het één en ander aan actie nodig geweest. En wat dat betreft staan de zaken er momenteel in Nederland niet al te gunstig voor. Van de 10 miljoen werknemers is slechts 15% bereid om voor hun gezamenlijke belangen in vakbonden op te komen. Van de ruim 1 miljoen FNV-leden nam slechts 37% de moeite om zich in hun pensioenbelang te verdiepen en zich daarover in een referendum uit te spreken. Van de 376.000 stemmers ging 75% akkoord met verslechteringen in de pensioenregelingen. Dat belooft niet veel goeds als er nog druk moet worden uitgeoefend om alle open eindjes van dit akkoord aan elkaar te knopen. Weglopen helpt in elk geval niet. Misschien wordt spijt een nieuwe motor voor strijd?

Dit stuk verscheen eerder als commentar op Konfrontatie

Dossier
Soort artikel
Reactie van:

Philip Bodenstaff

ma, 06/17/2019 - 22:02

Eens, maar er ziSt nog een angel in  dit akkoord en dat Is het nader uitwerken van pensioen na 45 jaar werken.
Hierbij zal, aanloop  aan de EU voorstellen voor de WW in Nederland, gelden dat de jaren in het buitenland gewerkt meetellen voor opbouw van volledig Nederlands pensioen.
Dus 40 jaar gewerkt in Roemenië en 5 jaar in Nederland is volledig pensioen. Zo worden  onze pensioenfondsen leeggeroofd door EU-werknemers die zo goed als niets hebben ingelegd en de verzekeraars die op ons pensioenvermogen azen. Die verzekeraars kunnen dat dan weer uitdelen aan hun aandeelhouders.

Reactie van:

Nico Mertens

di, 06/18/2019 - 09:32

Volgens mij slaat dit alleen op da aow en staat het los van de door de werknemers opgebouwde pensioenpot.

Reactie van:

r.lubbersen

wo, 06/19/2019 - 12:53

Baki Torbacioglu bedankt voor zijn instemming. Philip Bodenstaff eveneens bedankt voor zijn reactie. Echter, de opmerking van Nico Mertens dat zijn 'verhaal' losstaat van de pensioenregeling en mogelijk betrekking heeft op de AOW lijkt me correct. Pensioenen zijn via pensioenfondsen of particulier geregeld. Daar komt niemand aan. Wat de AOW betreft daar komt iedereen die 50 jaar Nederlands ingezetene is geweest voor in aanmerking. Ook als zo iemand daarna emigreert binnen de EU of naar een verdragsland als Marokko. Voor elk jaar in het buitenland doorgebracht wordt 2% in mindering op de AOW-uitkering gebracht. Mogelijk wordt in EU-verband gestreefd naar meer harmonisatie van zeer uiteenlopende AOW-regelingen, maar dit is nu nog niet aan de orde.

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
pagetoptoptop