1 June 2020

Actie: Mail het Europees Parlement. EU moet vrede bevorderen, niet de wapenindustrie subsidiëren!

Het Europees Netwerk tegen Wapenhandel (ENAAT) slaat alarm over plannen om militair onderzoek te subsidiëren met Europees onderzoeksgeld. In een brief aan leden van het Europees Parlement vraagt het ENAAT om het voorstel, de Preparatory Action (PA) on Defence research, te verwerpen. Het voorstel is geschreven door een adviserende 'Groep van Persoonlijkheden' die voor meer dan de helft uit vertegenwoordigers van de industrie bestaat. De Europese Commissie wil het voorstel opnemen in het EU budget voor 2017. De politieke beslissing moet nu genomen worden door het Europees Parlement en de EU Lidstaten.

Dit is niet de EU die wij willen! Tot nu toe werd militair onderzoek uitgesloten van het EU budget. De stap die de Europese Commissie nu wil zetten is nog maar het begin. Het langetermijndoel is om een volledig militair Europees Defensie Onderzoeksprogramma op te zetten ter waarde van EUR 3,5 miljard over 2021-2027. Omdat het totale EU budget al vaststaat betekent dit noodzakelijkerwijs forse bezuiniging op andere – civiele – projecten. Bovendien is het expliciete hoofddoel van deze subsidies het handhaven van de concurrentiepositie en exportcapaciteit van de wapenindustrie, ook richting instabiele regio's en mensenrechtenschenders als Saoedi-Arabië.

Dit moeten we tegenhouden! De wapenindustrie adviseert meer geld voor de wapenindustrie, maar daar wordt de wereld niet veiliger door. Onderzoeksgeld moet gaan naar projecten die werken aan conflictoplossing en conflictpreventie, met name naar geweldloze projecten en projecten die oorzaken van conflicten, zoals klimaatverandering, tegengaan.

Kom in actie! Stuur een mail naar de Europarlementsleden. Bijvoorbeeld met de tekst:

Beste heer/mevrouw XXX, in het kader van de budgetprocedure vraag ik u om de voorgestelde Preparatory Action on defence research af te wijzen. Van dit voorstel profiteert alleen de wapenindustrie, Europa wordt er niet veiliger door. En bovendien is de gang van zaken rond het voorstel verre van democratisch.

De belangrijkste parlementsleden in deze zijn:

Paul Tang, PvdA <paul.tang@europarl.europa.eu>

Sophie in 't Veld, D66 <sophie.intveld@europarl.europa.eu>

Hans van Baalen, VVD <hans.vanbaalen@europarl.europa.eu>

Esther de Lange, CDA <esther.delange@europarl.europa.eu>

Dennis de Jong, SP <dennis.de.jong@europarl.europa.eu>

Bas Eickhout, GroenLinks <bas.eickhout@ep.europa.eu>

Meer informatie is te vinden in de ENAAT Position Paper 'Why the EU should not subsidy military research'

Het Europees Netwerk tegen Wapenhandel (European Network Against Arms Trade ENAAT) is opgericht in 1984 en bestaat uit groepen uit 13 landen die wapenhandel zien als een bedreiging van vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling.

Lees ook: European military industry: EU, give us 3.5 billion euros for military research

Deze tekst is overgenomen uit de Wapenhandelnieuwsbrief van Stop Wapenhandel. U kunt zich hier op deze nieuwsbrief abonneren. 

Dossier: 
Soort artikel: 

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Image CAPTCHA
Vul de tekens uit bovenstaande afbeelding in.

Reageren