2 December 2020

Biodiesel leidt tot honger en milieuvernietiging

Jean Ziegler, die van 2000 tot 2008 de speciale VN-rapporteur voor het recht op voedsel was, is overtuigd tegenstander van een stimuleringsbeleid van biodiesel, zoals EU en VS dat doen sinds 2007. Volgens hem leidt dit beleid tot een toename van honger en milieuvernietiging in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

In een bijdrage aan de website van The Guardian van eind november 2013, noemde Jean Ziegler het gebruik van honderden miljoen ton voedsel per jaar om biodiesel te produceren een ‘misdaad tegen de mensheid’.  Hij klaagt het beleid aan van de EU en de VS die sinds 2007 sterk inzetten op biodiesel en grote subsidies beschikbaar hebben gesteld aan agrobedrijven die betrokken zijn bij de productie ervan. Het resultaat, zo schrijft Ziegler: “Toegenomen honger, land grabbing, milieuschade, en uiteindelijk het verlies aan honderdduizenden mensenlevens.”

Ziegler ontkent ten stelligste dat biodiesel een alternatief is voor fossiele brandstoffen. Hij wijst erop dat er voor de productie van één liter biodiesel 2500 liter water nodig is. Doordat kunstmest wordt gebruikt, grond wordt ontgonnen, bossen worden geruimd en andere gewassen het veld moeten ruimen, leidt de meeste biodiesel die in de EU wordt gebruikt niet tot een afname van CO2-uitstoot, maar komen miljoenen extra tonnen CO2 in de atmosfeer terecht. Ziegler ziet in dat het gebruik van fossiele brandstoffen snel omlaag moet, maar de oplossing daartoe ligt volgens hem in het terug schroeven van het energieverbruik en het ontwikkelen van alternatieve bronnen van schone energie.

Ziegler wijst op drie catastrofale gevolgen van de explosief toegenomen vraag naar biodiesel, o.a. aangedreven door het stimulatiebeleid van de EU.
Ten eerste is de honger in de wereld toegenomen. Bijna alle biodiesel in Europa wordt gemaakt van gewassen zoals tarwe, soja, palmolie of maïs. “Europa verbrandt nu genoeg calorieën in benzinetanken om elk jaar 100 miljoen mensen te kunnen voeden,” aldus Ziegler. Een bijkomend effect is dat voedselprijzen snel omhoog zullen schieten door het verminderde aanbod. Voor de allerarmsten in de wereld zal dit rampzalige gevolgen hebben.

Ten tweede leidt de massale run op landbouwgronden ertoe dat kleine boeren het onderspit delven. Ziegler wijst erop dat de aankoop van grote stukken land door grote bedrijven maar al te vaak gepaard gaat met geweld: “de slachtoffers zijn kleine boeren en hun families”.

Ten derde is er de verwoesting van het milieu. De vraag naar grond om biodiesel te produceren is zo groot dat grote stukken bosland en savanne worden ontgonnen.

Ziegler eindigt zijn bijdrage aldus: “Het is tijd om met deze biodiesel waanzin te stoppen – enkele transnationale bedrijven maken enorme winsten, terwijl ze het milieu verwoesten en het leven van miljoenen mensen in gevaar brengen.” (Bron: guardian.com).

Dit artikel is overgenomen uit NIEUWS VAN HER EN DER Nr. 221. Een uitgave van het Afrika-Europa Netwerk www.afrikaeuropanetwerk.nl

Soort artikel: 

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Image CAPTCHA
Vul de tekens uit bovenstaande afbeelding in.

Reageren