27 January 2021

Commentaar

Herman Michiel - Ander Europa - 15 november 2020
Of het coronavirus een direct gevolg is van het kapitalisme zou ik durven te betwijfelen. De pest teisterde Europa gedurende een eeuw, ruwweg van 1350 tot 1450, lang voor er van het eigenlijke kapitalisme sprake was. Denken dat alles bepaald wordt door de sociale context is m.i. een vorm van menselijke hoogmoed, hybris, die de realiteit van ons... lees meer
Corona crisis -
Rob Lubbersen - 12 november 2020
Tachtig jaar geleden stierf Leon Trotski. Op 20 augustus 1940 werden in Mexico zijn hersens ingeslagen met een ijsbijl. Een dag later overleed hij. Eén van de grootste revolutionairen van de 20e eeuw werd vermoord door een agent van Jozef Stalin, die op dat moment aan de macht was in de Sovjet Unie. De uitvaart van Trotski werd in Mexico Stad... lees meer
Russische revolutie -
Sjarrel Massop - 12 november 2020
Het corona virus krijgt greep op allerlei ontwikkelingen, waarvan velen dachten dat ze goed geregeld waren. Zo ook het voornemen om de AOW te verhogen. In de strijd om het pensioenstelsel was de actie-eis bevriezen AOW leeftijd op 66 jaar, nog gematigd. Nu met een nieuwe, te verwachten economische crisis, komt de AOW in een volstrekt ander... lees meer
Corona crisis, Vakbeweging -
Redactie Against the Current - 10 november 2020
De nederlaag van Donald Trump leidt terecht tot grote vreugde. Het is niet alleen een klap voor de republikeinen en uiterst rechts in de VS, maar ook voor Trump’s adepten, navolgers en geestverwanten in de rest van de wereld. Maar moet de vreugde over de nederlaag van Trump ook leiden tot enthousiasme voor Biden en Harris? Volgens de redactie van... lees meer
Herman Michiel - Ander Europa - 8 november 2020
“De Europese Commissie zal  landen die voor de bouw van nieuwe kerncentrales opteren niets in de weg leggen ”, zei onlangs Europees commissaris Frans Timmermans, verantwoordelijk voor de Europese Green Deal. De vraag naar de toelaatbaarheid van kerncentrales kreeg een nieuw elan, vooral onder invloed van de kernlobby, in het licht van de... lees meer
Europa, Ecologie & klimaat -

Pagina's

Abonneren op Commentaar