De crisis rond de Brexit: Voor eenheid en solidariteit in Europa, tegen racisme en sociale dumping

29.06.2016

Deze verklaring is op 28 juni 2016 aangenomen door het bureau van de Vierde Internationale.

1) Het resultaat van het Britse referendum is na Griekenland en de vluchtelingencrisis een nieuwe stap in de crisis van de Europese Unie. Een grote meerderheid van de kiezers in Engeland en Wales stemde voor de Brexit en legden daarmee 'Leave' op aan het gehele Verenigd Koninkrijk, ondanks de tegengestelde stemming in Schotland en het Noorden van Ierland. Dit is een crisisfactor binnen de Britse staat die mogelijk kan leiden tot een tweede Schots referendum over onafhankelijkheid.

2) Het xenofobe, Oost-Europese immigranten stigmatiserende discours van de belangrijkste woordvoerders van de Leave-campagne, of het nu Boris Johnson (Conservatieve Partij) of Nigel Farage (UKIP) was, domineerde de campagne. Zo slaagden ze erin de diepgewortelde sociale woede van brede lagen van de bevolking – diegenen die de voornaamste slachtoffers van bezuinigingen, ontslagen en het verlagen van uitkeringen zijn – te gebruiken. Deze woede keerde zich tegen de elites (of ze nu in Westminster of Brussel zaten). Helaas brengt deze massale afwijzing van de Europese Unie geen progressief radicalisme gericht tegen het bezuinigingsbeleid tot uiting, maar een afwijzing van Europese arbeidsmigranten die tot zondebok worden gemaakt voor ontslagen. Dit is vermengd met een afwijzing van de EU die verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanvallen die mensen moeten ondergaan. Dit heeft geleid tot publieke uitingen van racisme en xenofobie die sinds de jaren zeventig, toen de Anti-nazi League samen met andere initiatieven hielp het opkomende tij van extreem-rechts te keren, onaanvaardbaar werden geacht.

3) De dynamiek die tot het uitroepen van het Britse referendum leidde – in de eerste plaats de ontwikkeling van UKIP, versterkt door de Eurosceptische rechtervleugel van de conservatieve Tories – betekent dat het terrein waarop het referendumdebat in Groot-Brittannië werd gevoerd, extreem nadelig was voor links. De Labour Party werd verscheurd tussen een traditionele afwijzing van de EU – zoals het geval was bij het vorige referendum in 1975 – en de druk vanuit vakbonden en anderen die stelden dat de EU als schild gefunctioneerd heeft tegen enkele van de ergste uitwassen van het neoliberalisme. Dit werd gecombineerd met een verlangen het rechtse tegen immigranten gerichte xenofobe discours van de Leave-campagne af te wijzen. Stemmen binnen Labour die opriepen voor Leave kregen meer media-aandacht dan het officiële partijstandpunt voor Remain. Desondanks steunde slechts 37 procent van de Labour-kiezers Leave.

4) De mainstream Remain-campagne kwam over als die van de elites en van een arrogante City, het financiële centrum in Londen. Ze speelde in op de angst voor een catastrofe in geval van een Leave-stem. En dat op een moment dat miljoenen Britse werkenden al te maken hadden met een sociale ramp die werd veroorzaakt door dezelfde mensen die hen nu probeerden te overtuigen in de EU te blijven.

5) In deze situatie was het onvermijdelijk dat de linkse campagnes – Another Europe Is Possible (AEIP, Een Ander Europa is mogelijk) voor een ja-stem om in de EU te blijven en Left Leave (Lexit, Links Vertrek) voor een nee-stem – een zeer beperkt gehoor zouden vinden. Ondanks dat kreeg AEIP sterke steun van schaduwminister van Financiën John McDonnell, de leiding van de Green Party en linkse vakbondsactivisten, in de eerste plaats van Matt Wrack, nationaal secretaris van de vakbond van brandweerlieden (FBU) en van duizenden activisten uit het hele land.

6) Het resultaat van deze stemming brengt alle werknemers en studenten uit EU-landen, in de eerste plaats die uit Oost-Europa, in een zeer onzekere situatie. Zij voelen zich kwetsbaar voor xenofobe uitingen die door de campagne werden aangewakkerd. Er hebben zich al fysieke aanvallen op immigranten – bovenal op Polen – voorgedaan. Ook zullen de banen en de koopkracht van de gehele Britse arbeidersklasse lijden onder de gevolgen van de monetaire manoeuvres rond het Britse Pond en de eventuele maatregelen die door EU worden genomen.Verre van deel uit te maken van een progressief project voor het verwerpen van het bezuinigingsbeleid en de kapitalistische politiek, zal de Leave-stem tot een nog rechtsere draai van een nieuwe Conservatieve regering leiden. Hier tegenover staat Labour dat door het referendum verzwakt is en geconfronteerd word met een sterke campagne van de rechterzijde van Labour tegen het voorzitterschap van Jeremy Corbyn.

7) De initiatieven die onmiddellijk na het referendum in Groot-Brittannië zijn genomen om solidariteit te betuigen met alle immigranten zijn erg belangrijk en zouden moeten worden voortgezet en uitgebreid. Ondanks de meningsverschillen rond het referendum is de taak om nu in een zo breed mogelijke eenheid actie te voeren tegen het bezuinigingsbeleid en voor solidariteit met migranten en verzet te bieden tegen de campagne van de rechterzijde van Labour tegen Corbyn en links.

8) Brexit verzwakt de EU structureel en heeft geleid tot een leiderschapscrisis waarvan de gevolgen nog niet voorspeld kunnen worden. Maand na maand worden voor de heersende klasse de gevolgen van hun dictaten voor een bezuinigingsbeleid duidelijk: de stemmen van protest van het Griekse volk in januari en juli 2015, de sterke Franse mobilisatie tegen de aanvallen op de arbeidswetgeving en recent nog het zware stemmenverlies voor Matteo Renzi in de gemeenteraadsverkiezingen in Italië.

9) Het totaal gebrek aan democratie in het functioneren van de Europese Unie en de accumulatie van sociaal ongenoegen tegenover aanvallen door rechtse en linkse regeringen, komt elke keer als de bevolking de kans krijgt tot uitdrukking. De EU vernietigt in alle landen alle sociale zekerheid en wetgeving en staat voor competitie van allen tegen iedereen en voor afbraak van werkzekerheid voor de werkende bevolking in de hele EU.Helaas speelt de arbeidersbeweging, en bovenal het EVV (Europees Vakverbond), in Europa niet haar rol van bolwerk en wapen voor internationale solidariteit en verdediging van sociale rechten. Er is nog geen progressieve dynamiek op Europese schaal die de frustratie kan omzetten in een algemene uitdaging van het kapitalistisch bezuinigingsbeleid.

10) De EU is een burgerlijke instelling die volgens ons niet hervormd kan worden. Ze moet vernietigd worden om een nieuwe basis tot stand te brengen voor inter-Europese samenwerking op basis van solidariteit tussen iedereen die uitgebuit en onderdrukt wordt.

11) Om deze crisis van de Europese Unie in het voordeel van de onderdrukten en uitgebuitenen te veranderen is een niveau van politieke samenhang en sociaal gewicht van radicale antikapitalistische krachten nodig, dat op een Europees niveau nog volledig heropgebouwd moet worden.

12) In deze situatie hebben we de volgende taken:
• Op een Europees niveau moeten we alle initiatieven (Madrid conferentie enzovoort) tegen het bezuinigingsbeleid dat door de EU wordt opgelegd, aanmoedigen. Tegelijkertijd leggen we duidelijk de verantwoordelijkheid van de verschillende burgerijen op het niveau van de natie-staten uit. We klagen het tegen elkaar opzetten van werkenden uit verschillende landen aan en vechten voor een opwaarts gelijkmaken van sociale rechten en lonen;
• We voeren samen actie tegen het betalen van illegitieme overheidsschulden en tegen ondemocratische verdragen zoals TTIP en CETA;
• We geven weerklank aan en organiseren solidariteit met alle strijd van bevolkingen die concreet opkomen tegen de door de Trojka opgelegde politiek (Griekenland, Portugal, …);
• We hernieuwen onze inspanningen in de solidariteit met migranten en hun eisen voor verblijfsvergunningen, werk, sociale voorzieningen en open grenzen in de EU. En we proberen onze banden met migrantenorganisaties te versterken.
• We promoten en voeden het debat binnen Europees radicaal links rond de perspectieven om te komen tot een nieuw – antikapitalistisch, antiracistisch, ecosocialistisch en feministisch – Europa.

Dossier
Soort artikel

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
pagetoptoptop