Oproep 750+ Joodse Israëli’s aan de internationale gemeenschap

Israël heeft ingestemd met een wapenstilstand onder zware internationale druk, ook al doen de VS en de EU hun best samen met Israël om dit niet als een bekentenis voor te stellen. Deze Open Brief van meer dan 750 Joodse Israëli's werd gepubliceerd kort voor de recente wapenstilstand, maar blijft even relevant. De 'gewone' repressie van het Palestijns verzet tegen bezetting, kolonisatie, belegering en apartheid gaat immers onverminderd verder.

‘Wij, Joodse Israëli’s, verwerpen de acties van de Israëlische regering en verklaren hierbij onze toewijding aan actie hiertegen. Wij weigeren het op Joods-suprematie gebaseerde regime te aanvaarden en roepen de internationale gemeenschap op om onmiddellijk tussenbeide te komen voor de Palestijnen in Gaza, de Westelijke Jordaanoever, Jeruzalem, in Galilea, de Negev, al-Lydd, Yaffa[1], Ramallah en in heel historisch Palestina.

Joodse suprematie is de hoeksteen van het regime van Israël, zijn consistent objectief is de transfer en vernietiging van het Palestijnse volk, zijn geschiedenis en zijn nationale identiteit. Dit objectief manifesteert zich in voortdurende daden van etnische zuivering door middel van huisuitdrijvingen en – vernietigingen, brutale militaire bezetting, ontkenning van burgerlijke en mensenrechten en een serie racistische wetten, die culmineerden in de Natiestaat-wet, die de Staat definieert als “de Natiestaat van het Joodse Volk”, en van hen alleen.

Al het hierboven vermelde vormt effectief een apartheidsregime met Bantustans[2] en getto’s voor inheemse Palestijnse gemeenschappen. Wij menen dat zionisme een onethisch principe van overheidsbestuur is dat inherent leidt tot een racistisch apartheidsregime, dat oorlogsmisdaden heeft begaan en de fundamentele mensenrechten van de Palestijnen reeds meer dan 70 jaar met de voeten treedt. Deze misdaden bestaan onder meer uit:

 • de vernietiging van honderden steden en dorpen en hun ontvolking van 750.000 Palestijnen in 1948, evenals de actieve verhindering van de terugkeer van de vluchtelingen;
 • de systematische onteigening van Palestijns land en zijn transfer naar Joods eigendom onder de auspiciën van de staat;
 • de bezetting van de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrip en de Golanhoogten en de oplegging van een koloniserend militair regime, dat over miljoenen Palestijnen heerst;
 • de geleidelijke annexatie van de gebieden die in 1967 werden bezet door gewelddadige demografische manipulatie;
 • de aanhoudende belegering van de Gazastrip en voortdurende slachtingen van de bevolking van Gaza door de Israëlische luchtmacht;
 • de politieke vervolging van Palestijnen in Palestina en de doorgaande aanzetting tot geweld tegen het politiek leiderschap en de maatschappij in het algemeen.

Al deze wreedheden gaan door dankzij de onschendbaarheid die Israël geniet vanwege de internationale gemeenschap, in het bijzonder van de VS.

De voorbije weken heeft de regering van Israël zijn pogingen nog opgedreven door Palestijnse huizen in Oost-Jeruzalem (vooral in de wijk Sheikh Jarrah) in beslag te nemen en er Joodse kolonisten in te huisvesten met de bedoeling de judaïsering te vervolledigen die in 1967 is begonnen. Tijdens de Ramadan maand hebben de Israëlische strijdkrachten hun gewelddadige aanvallen opgedreven in de compound van de Al Aqsa-moskee, terwijl kolonisten het groene licht kregen om Palestijnen te mishandelen op de Westelijke Jordaanoever, in Jeruzalem en in de gebieden van 1948. Bendes kolonisten handelen onder het goedkeurend oog en in coördinatie met de politie van Israël. Als resultaat krijgen deze Joodse bendes onschendbaarheid voor hun geweld, terwijl honderden Palestijnse burgers van Israël aangehouden worden omdat ze hun huizen en gemeenschappen beschermen, of gewoon omdat ze op het verkeerde tijdstip op de verkeerde plaats zijn.

Wanneer we deze verklaring schrijven[3] begaat Israël opnieuw een slachting in het getto van Gaza. Israël heeft meerdere aanbiedingen van derde partijen afgewezen om een staakt-het-vuren akkoord al te spreken met de vertegenwoordigers van Hamas. De onmenselijke blokkade van ongeveer twee miljoen mensen gaat door.

Als personen die tot de kant van de onderdrukker behoren en die jarenlang hebben gepoogd de publieke opinie in Israël te veranderen om de funderingen van het huidige regime te wijzigen, zijn we reeds lang tot het besluit gekomen dat het onmogelijk is het op Joodse suprematie gebaseerde regime te veranderen zonder buitenlandse interventie.

Wij doen een oproep aan de internationale gemeenschap:

 • om onmiddellijk tussenbeide te komen om de huidige agressie van Israël te stoppen;
 • om de eisen van de Palestijnse Boycott, Divestment en Sanctions (BDS) over te nemen;
 • om aan een actualisering te werken van het Palestijnse Recht op Terugkeer en om historische rechtvaardigheid te brengen;
 • om een rechtvaardige en democratische oplossing te bereiken voor iedereen, gebaseerd op de dekolonisering van het regime en de oprichting van een staat voor al zijn burgers.'

#IsraelisAgainstApartheid

De volledige lijst van ondertekenende Joodse Israëli’s vind je in deze link. Op deze webpagina van #ISraelisAgainstApartheid wordt deze tekst afgelezen met beeldmateriaal (3’45”, Engels gesproken). De tekst staat er tevens in het Spaans, Frans en Duits. Deze vertaling naar het Nederlands is van Lode Vanoost die gepubliceerd werd op De Wereld Morgen met een aantal aanpassingen van de redatie Grenzeloos..

Noten

[1] Galilea is de regio in het noorden van Israël met de hoogste concentratie van de Palestijnse minderheid binnen Israël. De Negev is de zuidelijke woestijndriehoek van Israël. Al-Lydd en Yafa zijn de Arabische namen van de Israëlische steden Lod en Jaffa (nvdr).

[2] De Bantustans waren de enclaves voor Bantus en andere zwarte volkeren in Zuid-Afrika, die nominaal ‘onafhankelijk’ werden verklaard door het toenmalige apartheidsregime, maar in werkelijkheid reservaten waren, waar de Zuid-Afrikaanse staat al zijn verplichtingen en verantwoordelijkheden als staat voor zijn burgers ontkende (nvdr).

[3] Deze verklaring werd gepubliceerd voor er een wapenstilstand werd afgesproken.

Dossier
Soort artikel

Reactie toevoegen

Plain text

 • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
pagetoptoptop