Solidariteit met Venezuela

22.09.2017

De diepe politieke crisis in Venezuela is weer grotendeels uit het nieuws verdwenen. Nu het de door de VS gesteunde oppositie niet op korte termijn lijkt te lukken om de macht over te nemen is de belangstelling weggeëbd. Maar de toespraak van Trump voor de Verenigde Naties waarin hij behalve met het van de kaart vegen van Noord Korea ook (weer) met militaire acties in Venezuela dreigde laat zien dat het gevaar van een coup nog niet geweken is. We publiceren hier twee al iets oudere verklaringen over de situatie in Venezuela. De eerste (van 30 juni) is van Anticapialistas, onze zusterorganisatie in de Spaanse staat. De tweede van de Franse Nouveau Parti Anticapitalist NPA van 15 augustus.

Verklaring van Anticapitalistas over de politieke crisis in Venezuela

I. Wij wijzen het offensief van de oppositie tegen de Bolivariaanse regering af. De Venezolaanse oppositie wordt geleid door diep anti- democratische sectoren verbonden met de heersende klasse. Deze sectoren bereiden een programma van autoritaire reactie voor tegen de verworvenheden van de Bolivariaanse revolutie, waarvan sommige onderdelen sterk zijn afgezwakt door de crisis die het land doormaakt. Het is een oppositie die de afgelopen jaren niet geaarzeld heeft weerloze burgers te verbranden, te vermoorden en aan te vallen en recentelijk haar methoden heeft aangevuld met het kapen van helikopters en het gebruik van wapens. Dit offensief is niet nieuw maar het is ingekaderd in een context van coups, zacht of autoritair, afhankelijk van het land, in Latijns Amerika zoals in Brazilië, Honduras en Paraguay. Deze coups konden rekenen op het medeplichtig zwijgen van regeringen en de internationale pers. De directe consequenties van deze coups waren een harde repressie tegen activisten en de arme bevolking . In dit geval zien we dezelfde medeplichtigheid met de Venezolaanse oppositie. Haar gewelddadige karakter wordt verzwegen en wij vrezen dat dezelfde wreedheid zal worden gebruikt tegen  linkse activisten en  bewoners van de arme buurten van de Venezolaanse steden als ze slaagt in de politieke destabilisatie in Venezuela of een coup, waar een deel van de oppositie naar streeft.

II. Dit betekent niet dat we de regering Maduro onvoorwaardelijk steunen. De corruptie, de bureaucratie en de incompetentie van de PSUV regering zijn onverdraaglijk in een socialistisch, revolutionair en radicaal democratisch project. Het feit dat we het als een prioriteit beschouwen om de aanval van het imperialisme te stoppen betekent niet dat we geen kritiek hebben op de tekortkomingen van de regering Maduro en haar politieke bestuur. De revolutie binnen de revolutie bestaat uit het uitbreiden van de vrijheden, het bestrijden van de bureaucratie met democratie, het herverdelen van de rijkdom en het opbouwen van institutionele mechanismen die de controle over de economie en de staat door het volk garanderen.

III. Wij verwerpen elke Spaanse inmenging in Venezolaanse zaken. De Partido Popular  en de regering Rajoy, zo onwillig om de nagedachtenis aan de slachtoffers van het Franco regime te verdedigen, gebruiken de Venezolaanse crisis om de belangen te verdedigen van de bedrijven die gretig hun economische macht in Venezuela willen heroveren en om Podemos in diskrediet te brengen. De Venezolaanse crisis kan alleen een democratisch uitkomst hebben als er een nieuwe revolutionaire impuls komt binnen de Bolivariaanse revolutie. Die kan niet komen van degenen die de Latijns Amerikaanse landen hebben geplunderd.

NPA: Geconfronteerd met Trump’s dreigementen: solidariteit met Venezuela! Nee tegen elke imperialistische interventie!

Door Venezuela te bedreigen met een ‘mogelijke militaire optie’ heeft de groteske en gevaarlijke Donald Trump juist meer olie op het vuur gegooid van de zeer ernstige economische, sociale en politieke crisis die dit land doormaakt. Zelfs als alle Latijns Amerikaanse regeringen, inclusief de nauwste bondgenoten van de Verenigde Staten, en zelfs de Venezolaanse rechtse met Washington verbonden oppositie, afstand hebben genomen van deze woorden of ze zelfs hebben afgewezen, ze vertegenwoordigen een waarschuwing die niet genegeerd kan worden. De Verenigde Staten hebben een lange traditie van militaire interventie, steun aan coups en militaire dictaturen in de regio. En nu interveniëren ze – zoals de Europese Unie dat op haar eigen manier doet – door diplomatieke manoeuvres en economische sancties.

De NPA veroordeelt al deze interventies en dreigementen. Het roept op tot solidariteit met het Venezolaanse volk, eerst en vooral vandaag door het verdedigen van de territoriale integriteit van het land. Geen enkele US soldaat mag een voet zetten op haar grondgebied! En als, helaas, in de toekomst een dergelijke agressie werkelijkheid wordt, zouden alle anti- imperialistische krachten en in het algemeen al degenen die gehecht zijn aan het recht op zelfbeschikking van de volkeren, zich moeten verenigen in actie tegen de troepen van ‘Uncle Sam’.

Dit betekent van onze kant geen onkritische of blinde steun voor de politiek van Nicolás Maduro en zijn regering. De Chavista bureaucratische sectoren en de ‘Bolibourgeoisie’ dragen een zware verantwoordelijkheid voor het huidige onheil, daarmee brandstof gevend aan de oproep om een coup en aan de gewelddadige acties van het reactionaire en neo- liberale rechts van de MUD (Mesa de Unidad Democrátia – Tafel van democratische eenheid). Corruptie en verduistering, aanvallen op de democratische vrijheden en electorale fraude zijn geen voorrecht voor de ene of de andere kant ten koste van de mensen aan de onderkant. Geconfronteerd met rechts en de pro VS oude bourgeoisie, en, meer en meer gesteund door het leger,presenteren Maduro en de huidige regering zich als anti-imperialistisch.  Maar zij zijn het die een buitenlandse schuld betalen,  die meer en meer een aderlating voor het land is,  . Zij zijn het ook die  de Orinico Mijnwet waarmee 12% van het grondgebied aan de vraatzucht van de buitenlandse multinationals wordt overhandigd hebben ingevoerd, met desastreuze gevolgen voor de inheemse bevolking en het ecologisch evenwicht.

Onze politieke solidariteit gaat naar de arbeiders en het volk, die in het verleden de hoofdrolspelers waren in grote mobilisaties zoals de zo genoemde Caracazo opstand in 1989, de zegevierende strijd tegen de anti-Chávez staatsgreep in 2002, de vorming van plaatselijke en landelijke zelforganisaties gedurende meer dan 15 jaar. Dit zijn de groepen die nog niet tussen beide zijn gekomen in de huidige crisis. Onze steun gaat uiteraard ook uit naar de organisaties van anti- kapitalistisch links die nu strijdt om een dergelijke autonome interventie tot stand te brengen.

Op onze internationale Engelstalige site International Viewpoint vindt u een groot aantal artikelen over Venezuela. 

Soort artikel

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.