9 July 2020

vakbeweging

Herman Pieterson - 29 december 2018
Behalve gepensioneerd rijksambtenaar ben ik vrijwilliger in een Natuurvriendenhuis, actief lid van de FNV, betrokken bij discussies over linkse politiek. Bij veel van mijn activiteiten loop ik aan tegen een vergelijkbaar probleem. De betrokkenheid van mensen, de binding aan de bond, het huis of de club is beperkt. Mensen willen best wat doen. Ze... lees meer
Vakbeweging -
Lot van Baaren - 7 februari 2016
De nieuwe FNV verloor het afgelopen jaar leden. Maar won ook zevenduizend jongeren in de Young & United campagne die vorige week hun eigen Actieraad en voorzitter kozen. De laatste maanden was er trouwens weer een kleine ledenwinst. In de nieuwe FNV hoor je steeds meer 'eigen volk eerst'. maar er is ook een Vluchtelingenkrant om de discussie... lees meer
Vakbeweging -
FNV lokaal, Redactie Grenzeloos - 26 februari 2015
De vernieuwde FNV wil het vakbondswerk niet beperken tot belangenbehartiging op het vlak van lonen en arbeidsvoorwaarden, maar ook andere zaken die van belang zijn voor de (potentiële) leden aanpakken. Bijvoorbeeld de afbraak van de zorg en welzijnsvoorzieningen en de huurexplosie. Om dat effectief te kunnen doen moeten er actieve lokale FNV-... lees meer
Vakbeweging -
Patrick van Klink, Ger Geldhof - 13 februari 2015
Het direct door de leden gekozen ledenparlement (LP) is in de vernieuwde FNV het hoogste beleidsbepalende orgaan. Dat geldt natuurlijk ook voor de inbreng van de FNV in organen als de Sociaal Economische Raad (SER) en de Stichting van de Arbeid. Dat dit niet van zelf gaat bleek op de vergadering van het LP op 30 januari. Daar lagen twee concept... lees meer
Vakbeweging -
Ruud Kuin - 3 februari 2015
Volgens Ruud Kuin, vice-voorzitter van de FNV, was de vakbeweging hard op weg een sociale ANWB te worden. Maar nu is zijn bond echt aan het veranderen. Zaak is wel dat alle progressieve mensen zich ermee gaan bemoeien, want het veranderingsproces is broos. Wat is er de afgelopen dertig jaar met de vakbeweging gebeurd? ‘De vakbeweging is flink... lees meer
Vakbeweging -
Abonneren op vakbeweging