7 August 2020

Van Elders

Hier is een overzicht te vinden van artikelen op anders sites die wij interessant vonden.

april 2020

Disaster Communism - Socialist Resistance
Woningsdag - Konfrontatie
COVID- 19 and the undoing of Brexit - Socialist Resistance
Thanks, Bernie! - Socialist Resistance
Video: geen verre legers, maar verplegers - Amsterdams Vredes Initiatief
Steun 'Wij zijn hier' - Wij zijn hier

Pagina's