27 January 2021

Van Elders

Hier is een overzicht te vinden van artikelen op anders sites die wij interessant vonden.

juli 2020

What Black America Means to Europe - The New York Review of Books
Israeli leftists who emigrate are not heros - Europe Solidaire Sans Frontières
Final statement of the 2020 ecosocialist conference for climate justice - Ecosocialist conference for climate justice
Dromen van het neoliberalisme - De Groene Amsterdammer

Pagina's