Waarom wij niet oproepen om tegen Han Busker te stemmen

03.02.2017

De komende tijd kunnen de leden van de FNV niet alleen een nieuw ledenparlement kiezen, maar ook stemmen over de nieuwe voorzitter van de FNV. Er is echter maar een kandidaat: Han Busker en daarom hebben de vakbondsleden de keuze tussen hem steunen, hem niet steunen of blanco te stemmen. En een dergelijke verkiezing met maar een kandidaat is natuurlijk niet het toppunt van democratie. Daarom roepen sommigen op om tegen te stemmen. Grenzeloos doet dat niet.

Busker is de kandidaat die door en uit het huidige dagelijkse bestuur van de FNV naar voren is geschoven. Daarnaast hadden zich een aantal FNV-leden kandidaat gesteld. Het ledenparlement van de FNV heeft een profielschets voor de voorzitter opgesteld en een commissie heeft alle kandidaten daaraan getoetst. De uitslag was dat Busker de enige kandidaat was die aan het profiel voldeed en aangezien het ledenparlement daarmee akkoord ging, blijft er nu voor de leden alleen de keuze voor of tegen Busker over.

Volgens ons is dat ook een slechte zaak voor het democratisch imago van de FNV. Welk profiel je voor een beoogde voorzitter wilt, hangt natuurlijk af van je opvattingen over de koers die je voor de vakbeweging voorstaat. Als je vindt dat de bond vooral veel moet polderen kom je tot een ander profiel dan als je vindt dat de bond vooral de leden moet activeren en strijd moet voeren. Het ledenparlement heeft het profiel mogen vaststellen en heeft dat niet aangescherpt richting activering, of afgezwakt door kennis van het Haagse als minder belangrijk aan te merken. Dat is jammer. Daarnaast had het ledenparlement kunnen kiezen om meer kandidaten toe te laten, ondanks dat de toetsingscommissie hen niet geschikt genoeg achtte. Een aantal kandidaten had daartoe gebruik gemaakt van de bezwarenprocedure, maar het ledenparlement heeft met 35 stemmen verschil anders besloten. Ook jammer.  Juist een openlijke verkiezingsstrijd tussen kandidaten met een verschillende opvatting had de leden meer bij de discussie over de koers kunnen betrekken en duidelijkheid kunnen geven over de richting die de leden uit willen. Die kans is nu gemist.

Deze betreurenswaardige situatie betekent echter niet dat de interne democratie in de FNV helemaal om zeep is gebracht. Want behalve dat de leden voor of tegen Busker kunnen stemmen, kunnen ze ook hun stem uitbrengen op de leden van het ledenparlement, dat in de nieuwe structuur van de FNV, formeel het hoogste orgaan is en ook (met uitzondering van de voorzitter) de leden van het bestuur kiest. In veel sectoren waarin parlementsleden kunnen worden gekozen, is een ruime keuze en zijn er strijdbare kandidaten.

De verkiezing van de voorzitter plaatst ons voor een dilemma. We hadden gewild dat ook andere kandidaten toegelaten waren. En in de manier waarop  Busker zich op de verkiezingssite profileert, herkennen wij niet de voorzitter van de activerende en strijdbare bond die wij voorstaan. Maar de procedure die tot deze ene kandidaat leidde heeft plaats gevonden in en onder verantwoordelijkheid van het huidige ledenparlement. Wij zijn het daar inhoudelijk niet mee eens, maar betwisten niet dat het ledenparlement formeel een dergelijke beslissing kan nemen.

Voor de verkiezing van het ledenparlement geven we in een kieswijzer een stemadvies voor kandidaten die een democratische en strijdbare vakbeweging voorstaan. We hebben daarbij geen stemadvies, positief of negatief, gegeven voor de voorzitter. Een positief stemadvies zou betekenen dat wij denken dat Busker de FNV verder in de richting van een activerende, democratische, groene, diverse,  en strijdbare bond zal leiden. En daar hebben we (nog) te weinig van gezien of gehoord.

Een negatief stemadvies zou in de gegeven omstandigheden betekenen dat we zouden zeggen, beter in begin maart een FNV zonder voorzitter, dan Busker als voorzitter. We denken niet dat dat de positie van de FNV tegenover werkgevers en regering zal versterken.

Daarom roepen wij de FNV-leden op om de bijeenkomsten met Busker te bezoeken en hem daar duidelijk te maken wat we van hem verwachten. En we roepen ze vooral op om voor strijdbare kandidaten voor het ledenparlement te stemmen. Maar we roepen niet op om tegen Busker te stemmen.

Het is noodzakelijk om dit zo nadrukkelijk te stellen omdat er bij  sommigen de indruk is ontstaan dat wij als Grenzeloos wel oproepen om tegen Busker te stemmen. Dat komt omdat socialisme.nu een deel van onze kieswijzer heeft overgenomen, maar daarbij de hele argumentatie voor de kieswijzer heeft weggelaten en vervangen door een tekst waarin opgeroepen wordt om tegen Han Busker als voorzitter te stemmen. Dat is dus niet het stemadvies dat wij als Grenzeloos geven en we betreuren de onduidelijkheid die hierover is ontstaan.

Dossier
Soort artikel

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.