Artikelen van Willem Bos

Totaal: 292

De gelaagde oorlog
Over discussiëren, onderhandelen en wapens, een reactie op Kees Stad
Waarom ik de oproep van ‘Stop Wapenhandel’ niet onderteken
Maurice Ferares 100 jaar
Bijeen, bijeen, allemaal Bij1
Strategie in de strijd tegen klimaatverandering, een reactie op Bender
Richard Bastiaans 19-01-1959 – 10-01-2021
Welke strategie in de strijd voor het milieu en tegen klimaatverandering
Kindertoeslagaffaire: zoals de waard is…
Democratie in de FNV
Moslima’s, hoofddoekjes, Israël en het falende geheugen van Selma Leydesdorff
Chato: een reus geveld door corona
Is corona een natuurverschijnsel?
Links en de coronacrisis
Indianen in Oss
Anders leven, directe actie en anti-kapitalisme
Als dit neutraal voorleggen is ….
Pensioenakkoord: cadeau voor de werkgevers
Nicaragua een jaar later, op weg naar een nieuwe confrontatie?
Ortega is geen Stalin, maar….
Steunpilaar van Ortega en Murillo stapt op
Juist links moet het verzet tegen Ortega steunen
Ecologische strijd - klassenstrijd - strijd voor ecosocialisme
Ecologische strijd is klassenstrijd
Uiterst rechts en de vrijheid van meningsuiting
Brazilië: het echec van links
Wim Kok, symbool van de teloorgang van de sociaal-democratie
Het Nicaraguaanse drama
De VS en de moord op de IKON journalisten
Wat is ecosocialisme
De opstand tegen Ortega, oorzaken en vooruitzichten
Nicaragua: weg met Ortega
Als boze witte man…..
Slavernijverleden: in de ogen van toen, maar wiens ogen?
Kanttekeningen bij het FNV-offensief
#metoo een keerpunt: het gaat om macht
Che leeft
Palestina, een gouden greep
Stop met dat historische wij
De lessen van Corbyn
Solidariteit en het FNV congres
Sprankjes hoop
Klassiek antisemitisme en nieuw antisemitisme
Solidariteit of vergoelijking van kolonialisme
Cynisme, optimisme en strijdbaarheid
Neo-kolonialen
De westerse wortels van het gewelddadig jihadisme
Ja tegen de sandinistische revolutie, nee tegen Daniel Ortega
Onze manier van leven
Een groeiende beweging tegen TTIP, CETA en TiSA
FNV ledenparlement wil acties tegen TTIP en CETA in hogere versnelling
Strijdbaar vakbondswerk in de 21e eeuw
Strijd tegen TTIP van onderop
Het verdeelde Oekraïne, of hoe Laura Starink met cijfers goochelt
Enkele opmerkingen bij Yanis Varoufakis' plan voor Europa
Oekraïne-referendum: stap uit het rechtse frame
De PvdA en het Oekraïne referendum, of de halve waarheden van Paul Tang
De Internationale Socialisten en het Oekraïne referendum
Links en het Oekraïne-referendum
Jihad en kolonialisme, het noodzakelijke bredere perspectief
Mythes over de economie
Win-win voor Rijkman Groenink
Nee, de revolutie is geen feest, maar wel een noodzaak of zelfs een noodzakelijk kwaad
Over zionisme, antisemitisme en islamofobie
De mythe van de markteconomie
Hoe verder in de strijd tegen TTIP en die andere verdragen
Het Griekse drama
François Vercammen
De leugen regeert, omdat het oorlog is
Het kan wel anders
Kleurrijke tragiek: een mooie stimulans voor verder debat over het slavernijverleden
Voor jongeren is Nederland een lagelonenland met een grote werkloosheid en nauwelijks kansen op een zelfstandig bestaan
De miljonairstaks en zeven andere ideeën
De vak- en andere bewegingen
Doorbraak en antisemitisme
TTIP debat: waar het eigenlijk over zou moeten gaan
FNV onomwonden tegen internationale handelsverdragen TTIP, CETA en TiSA
Nog steeds actueel: meer winst voor bedrijven, hogere kosten voor studenten, minder kwaliteit
Griekenland: de hoop voor een ander Europa
Het onbekende slavernijverleden
Wie steunt de strijd van de Grieken?
Kapitalisme en racisme, socialistische en antiracistische strijd
De SP en de ongelijkheid in Nederland: veel aandacht voor armoede, te weinig voor rijkdom
Heerlijk helder Heineken
Foute mannen storten zich op boze man
Negeert Naomi Klein de arbeidersklasse?
De schaduwelite, één boze man over zestig foute mannen
Naomi Klein: Niet koolstof maar het kapitalisme is het probleem
De Holocaust en de slavernij II, een reactie op de laatste bijdrage van Sandew Hira
De Holocaust en de slavernij, een reactie op een artikel van Sandew Hira
Amsterdam: Brede steun voor FNV campagne ‘Red de zorg’
Gaat de FNV de zorg redden?
Frans Timmermans en de democratie
NRC beschuldigt Lot van Baaren
Gerdi Verbeet liegt: het was een smerige koloniale oorlog
Uiterst rechts in Europa en de antiracistische strijd
Woede bij werkgevers over WRR-rapport over ongelijkheid
Europese verkiezingen: mythes en werkelijkheid
Links en Piketty
Leesvoer voor (beginnende) vakbondsactivisten
1 meiviering Amsterdam
Gemeenteraadsverkiezingen: verrechtsing en lichtpuntjes
De vakbeweging en Europa
Wat is ecosocialisme?
Plannetjes van bovenaf of strijd van onderop
De FNV en Europa, een kritische reactie op de ‘Europavisie’ van de FNV
Demonstratie 21 september: de SP doet mee, Ruud Kuin ABVAKABO-FNV spreekt
Europa en het zogenaamde dubbelkarakter van de staat
Spreiding van kennis, macht en inkomen; een noodzakelijk debat
Zo werkt het dus
Waarom linkse activisten actief moeten zijn in de vakbeweging
Verdere stappen naar een strijdbare beweging
De SP en de discussie over de democratisering van de economie
Vluchtelingen: Links moet meer doen dan alleen strijden tegen uitzettingen
SNS: de koppijn van Rutte is nergens voor nodig
De mythe van de groene economie
Tentenkampen en vluchtkerk: waarom zitten die mensen daar eigenlijk?
Nivelleren, maar dan wel goed
Het afbraakkabinet
De strategie en belangen achter het regeerakkoord
Achter de schijn van nivellering
Vakbondscafé Amsterdam: een netwerk van activisten
Helemaal geen ‘einde aan polarisatie’ en ‘herstel van het midden’
De kater van de SP
Sociaal democratische zelfvernietiging
Links, Europa en de Euro
Steun het Ierse NEE tegen het begrotingspact
Lichtpuntjes
Brochure: Europa en de wapenhandel, van exportcontrole tot industriebeleid
De Grieken bloeden opdat de banken bloeien
Het Europese sociale model is dood
Paaseieren zoeken in het Catshuis
Steun de schoonmakers
Is een strijdbare en democratische nieuwe vakbeweging mogelijk?
Europa en de crisis
Op weg naar een Europese dictatuur
Wij wisten het niet
Occupy moet blijven
Occupy everything, ook de vakbeweging
De impasse van de milieu beweging
De fasen van de crisis en de fasen van verzet
Wie is verantwoordelijk voor de Griekse tragedie?
De mythe van de bezuinigingsnoodzaak
De achterbanstrategie, GVB-er over vakbondswerk aan de basis
Het einde van de crisis, of pas het begin?
Linkse eenheid
Europa, Euro en de crisis
Directe belangenbehartiging is toch de basis
Directe belangenbehartiging is toch de basis
Europa, de euro en de crisis
De systeemcrisis en de consequenties
Hoezo bezuinigen?
Ierland en Europa
Het moet van de mensen zelf komen
Economisch herstel?
De Commune of Auschwitz
Waarom de mensen balen van de politiek
Jasper Blom (red.) De kredietcrisis, een politiek economisch perspectief
De relevantie van de vakbeweging
De Commune of Auschwitz
Vakbondswerk aan de basis
De echte tweedeling
Naar een strijdbare en democratische vakbond
Theo Wiering (1914-2010)
FNV-ers, laat uw stem horen!
De geboorte van een nieuwe vakbeweging
Schoonmakers schrijven geschiedenis
De SP op een kruispunt
Noord-Zuidlijn
Niet met zijn allen op een zitzak
Kuifje in Midden-Amerika
DSB en de kredietcrisis
Wat bezielt Jongerius?
SP lijsttrekker Dennis de Jong:
De nieuwe Balkenende-norm
Een nieuw Akkoord van Wassenaar, is dat wel een goed idee?
De crisis, Keynes en het klimaat
Verander de wereld, niet het klimaat
Waarom de Ieren NEE stemden ...
Stem 'nee' tegen het akkoord
Wat voor een Europa willen we?
Bovengronds links
Het Hervormingsverdrag
Een green new deal: Verander de wereld, niet het klimaat
Een green new deal II: Verander de wereld niet het klimaat
Links en Wilders
De lessen van Almere
Doordrukken ‘Lissabon’ negeert de kiezer
65 blijft 65
Stapje vooruit en veel illusies
Herman Ubachs (1 november 1946 - 22 november 2010)
Kabinet doet alles om nieuw referendum te voorkomen
De uitdaging van de SP
Crisis: een antikapitalistisch, ecosocialistisch antwoord
Is 'Lissabon' echt gered?
Links en de crisis
De SP en de crisis
Europa en de crisis
Het moet anders met Europa na het Ierse nee
Wat bezielt die Duyvendak?
Europa na het Ierse referendum
Europa’s vrijhandelspolitiek een ramp voor de armen
De strijd voor democratie
De uitdaging van Verdonk en Wilders
Een nieuw Akkoord van Wassenaar: een goed idee?
Een warm Europagevoel
Europa na Brussel
Hou je d’r buiten Cockie!
Balkenende gefeliciteerd
De SP en Europa
EU-Grondwet
Nee is niet genoeg
GroenLinks en Europa
Solidariteit in de 21e eeuw
'Het NSF is nu al bezig!'
Een draai naar links
Een draai naar links
Wilders promoten en handjeklap met Van Baalen
Het neoliberaal bedrog
Rechts onheil, linkse perspectieven
Bolivia
Bolkestein is nog niet dood
Socialisme voor de 21e eeuw
Het grote uitpoetsen
Meer dan ´democratisering van het Poldermodel´
Lula’s corrupte carnaval
Op weg naar een ander Europa
De strijd voor een ander Europa
Welk nee won
Nee! Een stem tegen het neoliberalisme
Campagne tegen de Europese Grondwet: Meer dan NEE alleen
Hete herfst in de herkansing
Echt wel een overwinning
Het Lula trauma
Actie loont: Een andere vakbeweging is mogelijk
De Europese grondwet
De bolívariaanse revolutie is springlevend
Te belangrijk om aan rechts over te laten
Het materiaal voor een drama
Optimisme in moeilijke tijden
De consequenties van een nederlaag
Normen en waarden in tijden van terrorisme
Democratie: best wel een goed idee
Afdragen of opstappen
Brazilië - Nieuwe linkse partij
Trien Wiering
Machtsvorming aan de basis - Braziliaans begroten
Brazilië - Het dilemma van links
Een achterhaalde strijd
Castro of de Cubanen?
De strijd binnen de PT
Tegen Balkenende
Lula’s omelet van ongebroken eieren
‘De Palestijnse strijd en de oorlog hebben veel met elkaar te maken’
Wapens, olie, en hypocrisie
Oorlog in de haven
Nijmegen tegen oorlog: 'Met mensen in discussie komen'
Van polderen naar actie
De globaliseringsbeweging in Nederland: Globaal anders in de polder
Keer het Tij: Een zaak van lange adem
Een internationale campagne
Frankrijk: Geen uiterst linkse eenheidslijsten
Arabieren op de dam
Moeizaam op weg naar linkse hergroepering
Het GVB, en directe democratie
Linkse herstructurering is een kwestie van lange adem
De Argentijnse opstand
Wim Lankamp over GroenLinks
De globaliseringsbeweging actueler dan ooit
Anarchisten en marxisten
‘Islamitisch terrorisme’, made in USA
Verkiezingen in Nicaragua
Marcel Kurpershoek
Tegen de waanzin van de winst: Een beweging zonder logo
Rechtvaardige prinsen of revolutionaire crisis
De wereld is niet te koop - bijeenkomst in Leiden op 16 juni
Leve de republiek, weg met het staatshoofd
Solidariteit: Doen wat de vakbeweging nalaat
Kroniek van oorlog en liefde
Amsterdam Anders is echt anders
Voor een Tobin tax - Attac Nederland lanceert campagne
Plan Colombia - War, maar niet ‘on drugs’
XminY: Katalysator van radicale initiatieven
Palestina - Vrede door strijd
Waarom ze stenen gooien
Niks kiezen! - Weg met de burgemeester
Tobin or not Tobin - Het geld halen waar het flitst
Handel in hete lucht - Neo-liberale absurditeiten op COP6
Praag en verder: Verzet tegen de globalisering
Nicaragua - De crisis van het FSLN
IMF en Wereldbank - Afschaffen of hervormen?
Het einde van de PRI en de perspectieven van links
pagetoptoptop